Разпределение на портфейла по цена на придобиване към 31.12.2018 година