Създаваме стойност и осигуряваме условия за устойчиво земеделие чрез комасация и поземлено банкиране

 

Добре дошли при
Адванс Терафонд АДСИЦ

Ние сме най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България. Притежаваме 219 413 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 440 арендатора. Поземленото ни банкиране и рентите обезпечават висок и сигурен доход...

Прочети повече

Последни новини

 • 12

  юни

  2017

  Условия за изплащане на дивидент за 2016г.

 • 13

  юни

  2016

  Условия за изплащане на дивидент за 2015г.

 • 28

  апр

  2016

  ПОКАНА за Общото събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ

Цена на акция

16

Feb

2.210

Блумберг тикер: 6A6:BU
Борсов код (БФБ): 6A6
Валута: BGN
Последна промяна: 16-02-2018

Виж графиката