Създаваме стойност и осигуряваме условия за устойчиво земеделие чрез комасация и поземлено банкиране

 

Добре дошли при
Адванс Терафонд АДСИЦ

Ние сме най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България. Притежаваме 225 563 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 413 арендатора. Поземленото ни банкиране и рентите обезпечават висок и сигурен доход...

Прочети повече

Последни новини

 • 01

  авг

  2018

  Изплащането на дивиденти за 2017г. от Банка ДСК е възстановено от днес

 • 31

  юли

  2018

  Поради технически причини Банка ДСК временно не може да изплаща дивиденти за 2017г.

 • 10

  юли

  2018

  Условия за изплащане на дивидент за 2017 г.

Цена на акция

07

Dec

1.960

Блумберг тикер: 6A6:BU
Борсов код (БФБ): 6A6
Валута: BGN
Последна промяна: 07-12-2018

Виж графиката