Създаваме стойност и осигуряваме условия за устойчиво земеделие чрез комасация и поземлено банкиране

 

Добре дошли при
Адванс Терафонд АДСИЦ

Ние сме най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България. Притежаваме 232 865 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 427 арендатора. Поземленото ни банкиране и рентите обезпечават висок и сигурен доход...

Прочети повече

Последни новини

 • 29

  авг

  2019

  Покана за извънредно ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ

 • 12

  юни

  2019

  Условия за изплащане на дивидент за 2018 г.

 • 01

  авг

  2018

  Изплащането на дивиденти за 2017г. от Банка ДСК е възстановено от днес

Цена на акция

05

Dec

1.885

Блумберг тикер: 6A6:BU
Борсов код (БФБ): 6A6
Валута: BGN
Последна промяна: 05-12-2019

Виж графиката