Градска земя

  • Портфейлът се състои от 72 дка урегулирани поземлени имоти  в границите на София и Стара Загора и 61 дка земи в околностите на Враца, закупени с цел последващо урегулиране;

  • Парцелите са атрактивни от гледна точка на своята големина, местоположение и възможност за изграждане на търговски, индустриални или логистични центрове. Имотите са окрупнени и предназначени за продажба;

Цена на акция

22

Mar

1.920

Блумберг тикер: 6A6:BU
Борсов код (БФБ): 6A6
Валута: BGN
Последна промяна: 22-03-2019

Виж графиката