Акционерна структура

Броят на акционерите към 30.09.2020 г. по данни от книгата на акционерите от Централен Депозитар АД е 1908.

Брой акционери

В проценти от набрания капитал

Топ акционери

 

 

Сподели