Акционерна структура

Броят на акционерите към 31.12.2019 г. по данни от книгата на акционерите от Централен Депозитар АД е 1863.

Брой акционери

В проценти от набрания капитал

Топ акционери

Сподели