Какво правим

  • Ние купуваме, отдаваме под наем/аренда, окрупняваме и продаваме земеделски и урбанизирани земи в България;
  • Ние създаваме дългосрочна стойност за акционерите ни и възможности за устойчиво развитие на земеделските производители;

Сподели