Петнадесет проекта на БАСЗЗ

Област Община Град/село Декари на участниците
Бургас Средец Долно Ябълково 5132.114
Бургас Средец Факия 6731.021
Велико Търново Горна Оряховица Стрелец 3799.068
Велико Търново Стражица Асеново 4141.425
Велико Търново Стражица Стражица 3469.050
Велико Търново Сухиндол Сухиндол 3136.118
Ловеч Летница Горско Сливово 5633.614
Ловеч Ловеч Радювене 7685.069
Ловеч Угърчин Угърчин 6733.570
Плевен Гулянци Ленково 4120.966
Плевен Плевен Николаево 6964.320
Русе Борово Горно Абланово 2828.775
Шумен Каспичан Марково 2913.380
Ямбол Елхово Жребино 4146.279
Ямбол Елхово Лалково 3693.572
Общо - - 71128.341