Адванс Терафонд АДСИЦ увеличи печалбата си с над 300% в сравнение с първо тримесечие на 2010 година

29.04.2011

Реализираната печалба на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за първото тримесечие на 2011 г. е  4,1 млн. лв. спрямо 1,02 млн. лв. за същия период на 2010 г.

Към 31 март 2011 инвестиционните имоти на дружеството включват: земеделска земя с площ приблизително 323 826 декара на стойност 105,9 млн. лв., имоти в процес на регулация с площ приблизително 128 декара на стойност 15,5 млн. лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 3,2 млн. лв., или общо 124,7 млн. лв.

Към края на първото тримесечие на годината, за стопанската 2010-2011 година, ”Адванс Терафонд” АДСИЦ има сключени договори за наем и аренда на 250 398 декара, които съставляват 77.33 % от земите, закупени до момента. Средният размер на арендното/наемното плащане за стопанската година е в размер на 23.77 лв./дка. Реализираните приходи от аренда и наем са в размер на 1,56 млн. лв. За сравнение сключените към 31 март 2010 г. договори за аренда и наем, за изминалата стопанска 2009-2010 година, са в размер на 238 068 декара и реализираните от тях приходи са в размер на 1,4 млн. лв.

За първото тримесечие на 2011 г. ”Адванс Терафонд” АДСИЦ реализира продажба на 15 536 дка земеделски земи при средна цена 577 лв./дка, като приходите от продажби към 31 март 2011 г. са в размер на 8,96 млн. лв.

Активите на Дружеството са над 163 млн. лв., а нетната стойност на активите за една акция е в размер на 1,84 лв., при текуща пазарна цена от 1,50 лв.

Сподели