Покана до акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за провеждане на среща с Ръководството на дружеството

15.10.2013

Уважаеми акционери,

Ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ има удоволствието да покани акционерите на Дружеството на Ден на инвеститора, на която да се обсъдят резултатите от дейността на Дружеството за трето тримесечие на 2013г., да се даде информация за текущите тенденции на пазара за земя и за плановете за развитие на Дружеството. Денят на инвеститора ще се проведе в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Златовръх 1, ет.4 на 5 ноември 2013 г. от 15.00 часа.

До 10 ноември 2013г. ще се извършва записването на желаещите да участват на investing@karoll.bg, като изрично трябва да се посочат три имена и телефон за връзка.

 

 

С уважение:

Радослав Манолов

Изп. директор

Адванс Терафонд АДСИЦ

Сподели