Покана до акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за провеждане на срещи с ръководството на дружеството

18.10.2011

Уважаеми акционери,

Ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ има удоволствието да покани акционерите на Дружеството на срещи, на които да се обсъдят резултатите от дейността на Дружеството за 2011г., да се даде информация за текущите тенденции на пазара за земя и за плановете за развитие на Дружеството. Срещите ще се проведат в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Златовръх 1, ет.4. на 8 ноември и 10 ноември 2011 г. от 15.00 часа. 
Молим предварително да заявите вашето присъствие до 4 ноември 2011г на info@karoll.bg, като изрично посочите удобната за вас дата, три имена и телефон за връзка.

С уважение:
Радослав Манолов
Изп. директор
Адванс Терафонд АДСИЦ

Сподели