ПОКАНА до акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за срещи с Ръководството

09.04.2012

Уважаеми акционери,


Ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ има удоволствието да покани акционерите на Дружеството на срещи, на които да се обсъдят резултатите от дейността на Дружеството за първо тримесечие на 2012г., да се даде информация за текущите тенденции на пазара за земя и за плановете за развитие на Дружеството. Срещите ще се проведат в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Златовръх 1, ет.4, на 8 май и 10 май 2012 г. от 15.00 часа.


Бихме желали предварително да заявите вашето присъствие до 4 май 2012г на info@karoll.bg, като изрично посочите удобната за вас дата, три имена и телефон за връзка.

 

С уважение:

Радослав Манолов

Изп. директор

Адванс Терафонд АДСИЦ

Сподели