Кои сме ние

Ние сме най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България. Притежаваме 225 059 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 427 арендатора. Позeмленото ни банкиране и рентите обезпечават висок сигурен доход...

Виж повече