Нашите награди

  • Награди на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) в категории "Най-добър директор за връзки с инвеститорите" през 2018 г., "Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица" през 2017 г. и "Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск" през 2016 г. и 2015 г. на Атанас Димитров, ДВИ на "Адванс Терафонд" АДСИЦ. Класирането за наградите на АДВИБ се изготвя на базата на проведена от Българската фондова борса анкета, попълнена от водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални инвеститори и портфолио мениджъри в България. 

  • Първо място в класацията на Капитал за най-добър фонд в имоти за 2012; 
  • Първо място в класация на Капитал за дружество със специална инвестиционна цел за 2011 година. Дружеството е отличено и в категорията за най-добро корпоративно управление, в която зае трето място от 100-те най-добри компании на БФБ.
  • Първо място в класацията на Дневник за 100-те най-добри компании на борсата.
  • Първо място в класацията на Дневник за дружество със специална инвестиционна цел за 2010 и 2009 година.
  • Награда на Асоциацията на инвеститорите в България за „Дружество със специална инвестиционна цел с най-добро корпоративно управление" за 2008 година;