Нашите награди

 • Награди на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) за Атанас Димитров, ДВИ на "Адванс Терафонд" АДСИЦ:
  - 2023 г. в сегмент "Дружества със специална инвестиционна цел", в категория "Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица";
  - 2018 г. в категория "Най-добър директор за връзки с инвеститорите";
  - 2017 г. в категория "Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица";
  - 2016 г. в категория "Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск";
  - 2015 г. в категория "Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск". 

Класирането за наградите на АДВИБ се изготвя на базата на проведена от Българската фондова борса анкета, попълнена от водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални инвеститори и портфолио мениджъри в България.

 • Първо място в класацията на Капитал за най-добър фонд в имоти за 2012; 
 • Първо място в класация на Капитал за дружество със специална инвестиционна цел за 2011 година. Дружеството е отличено и в категорията за най-добро корпоративно управление, в която зае трето място от 100-те най-добри компании на БФБ.
 • Първо място в класацията на Дневник за 100-те най-добри компании на борсата.
 • Първо място в класацията на Дневник за дружество със специална инвестиционна цел за 2010 и 2009 година.
 • Награда на Асоциацията на инвеститорите в България за „Дружество със специална инвестиционна цел с най-добро корпоративно управление" за 2008 година;