Финансов календар

Тук са посочени важни дати през финансовата година. Всички бюлетини и отчети на Адванс Терафонд АДСИЦ се публикуват на сайта Екстри нюз.
* Датите са условни, ще бъдат обявени допълнително.

 • 15 януари 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за декември 2019 година;
 • 31 януари 2020 | Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2019 година;
 • 17 февруари 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за януари 2020 година;
 • 16 март 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за февруари 2020 година;
 • 30 март 2020 | Публикуване на годишен одитиран финансов отчет за 2019 година;
 • 15 април 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за март 2020 година;
 • 30 април 2020 | Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2020 гoдина;
 • 15 май 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за април 2020 година;
 • * май 2020 | Ден на Инвеститора - среща с инвеститори в офиса на дружеството;
 • 15 юни 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за май 2020 година;
 • 15 юли 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за юни 2020 година;
 • 31 юли 2020 | Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2020 гoдина;
 • 03 август 2020 | Общо събрание на акционерите в офиса на дружеството от 12.00 ч.;
 • 17 август 2020 | Второ заседание на общо събрание на акционерите в офиса на дружеството от 12.00 ч.;
 • 17 август 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за юли 2020 година;
 • 28 август 2020 | Екс-дивидент дата – първи ден, от който акциите се търгуват без право на дивидент;
 • 31 август 2020 | Дата на право на дивидент - право на дивидент имат само акционери, които са вписани в книгата на акционерите на тази дата - 14-ия ден след деня на общото събрание;
 • 15 септември 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за август 2020 година;
 • 23 септември 2020 | Дата на плащане на дивидент;
 • 25 септември 2020 | Извънредно общо събрание на акционерите в офиса на дружеството от 12.00 ч.;
 • 09 октомври 2020 | Второ заседание на извънредно общо събрание на акционерите в офиса на дружеството от 12.00 ч.;
 • 15 октомври 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за септември 2020 година;
 • 31 октомври 2020 | Публикуване на  отчет  за трето тримесечие на 2020 година;
 • 16 ноември 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за октомври 2020 година;
 • * ноември 2020 | Ден на Инвеститора - среща с инвеститори в офиса на дружеството;
 • 15 декември 2020 | Публикуване на месечен бюлетин за ноември 2020 година.

Сподели