Финансов календар

Тук са посочени важни дати през финансовата година. Всички бюлетини и отчети на Адванс Терафонд АДСИЦ се публикуват на сайта Екстри нюз.
* Датите са условни, ще бъдат обявени допълнително.

 • 17 януари 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за декември 2021 година;
 • 31 януари 2022 | Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2021 година;
 • 15 февруари 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за януари 2022 година;
 • 22 февруари 2022 | Извънредно Общо събрание на акционерите в офиса на дружеството в 12:00 ч.;
 • 09 март 2022 | Второ заседание на извънредно Общо събрание на акционерите в офиса на дружеството в 12:00 ч.;
 • 15 март 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за февруари 2022 година;
 • 31 март 2022 | Публикуване на годишен одитиран финансов отчет за 2021 година;
 • 15 април 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за март 2022 година;
 • 30 април 2022 | Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2022 гoдина;
 • 16 май 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за април 20212 година;
 • *  2022 | Ден на Инвеститора - среща с инвеститори в офиса на дружеството;
 • 17 май 2022 | Общо събрание на акционерите в офиса на дружеството в 12:00 ч.;
 • 30 май  2022 | Екс-дивидент дата – първи ден, от който акциите се търгуват без право на дивидент;
 • 31 май  2022 | Дата на право на дивидент - право на дивидент имат само акционери, които са вписани в книгата на акционерите на тази дата - 14-ия ден след деня на общото събрание;
 • 15 юни 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за май 2022 година;
 • * 2022 | Дата на плащане на дивидент
 • 15 юли 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за юни 2022 година; 
 • 29 юли 2022 | Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2022 гoдина;
 • 15 август 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за юли 2022 година; 
 • 15 септември 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за август 2022 година;
 • 17 октомври 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за септември 2022 година;
 • 31 октомври 2022 | Публикуване на  отчет  за трето тримесечие на 2022 година;
 • 15 ноември 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за октомври 2022 година;
 • * 2022 | Ден на Инвеститора - среща с инвеститори в офиса на дружеството;
 • 15 декември 2022 | Публикуване на месечен бюлетин за ноември 2022 година.

Сподели