Финансов календар

Тук са посочени важни дати през финансовата година. Всички бюлетини и отчети на Адванс Терафонд АДСИЦ се публикуват на сайта Екстри нюз.
* Датите са условни, ще бъдат обявени допълнително.

 • 15 януари 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за декември 2018 година;
 • 31 януари 2019 | Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2018 година;
 • 15 февруари 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за януари 2019 година;
 • 15 март 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за февруари 2019 година;
 • 30 март 2019 | Публикуване на годишен одитиран финансов отчет за 2018 година;
 • 15 април 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за март 2019 година;
 • 30 април 2019 | Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2019 гoдина;
 • 15 май 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за април 2019 година;
 • 15 май 2019 | Ден на Инвеститора - среща с инвеститори в офиса на дружеството в 14.00 ч.;
 • 05 юни 2019 | Общо събрание на акционерите в офиса на дружеството от 12.00 ч.;
 • 17 юни 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за май 2019 година;
 • 18 юни 2019 | Екс-дивидент дата – първи ден, от който акциите се търгуват без право на дивидент;
 • 19 юни 2019 | Дата на право на дивидент - право на дивидент имат само акционери, които са вписани в книгата на акционерите на тази дата - 14-ия ден след деня на общото събрание;
 • 04 юли 2019 | Дата на плащане на дивидент;
 • 15 юли 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за юни 2019 година;
 • 31 юли 2019 | Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2019 гoдина;
 • 15 август 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за юли 2019 година;
 • 16 септември 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за август 2019 година;
 • 15 октомври 2019| Публикуване на месечен бюлетин за септември 2019 година;
 • 31 октомври 2019 | Публикуване на  отчет  за трето тримесечие на 2019 година;
 • 15 ноември 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за октомври 2019 година;
 • 15 ноември 2019 | Ден на Инвеститора - среща с инвеститори в офиса на дружеството от 14.00 ч.;
 • 16 декември 2019 | Публикуване на месечен бюлетин за ноември 2019 година.

Сподели