Отчети и документи за ОСА

Архив 2019

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Форми на КФН

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Архив 2018

Финансови отчети

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Трето тримесечие

междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 44 от Наредба 2

Форми на КФН

Документи за ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2017

Финансови отчети

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл.33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми за КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Документи за ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА