Отчети и документи за ОСА

Архив 2023

Финансови отчети

Годишен отчет

Годишен финансов отчет в XHTML формат

Годишен финансов отчет в PDF формат

Форми на КФН

Справка по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Документи за ОСА

Редовно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2022

Финансови отчети

Годишен отчет

Годишен финансов отчет в XHTML формат

Годишен финансов отчет в PDF формат

Форми на КФН

Справка по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 от Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Документи за ОСА

Извънредно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Редовно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2021

Годишен отчет

Годишен финансов отчет в XHTML формат

Годишен финансов отчет в PDF формат

Форми на КФН

Справка по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 4 от Наредба 2

Информация по чл. 12 от Наредба 2

Информация по чл. 20 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС

Форми на КФН

Документи за ОСА

Редовно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2020

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Форми на КФН

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Документи за ОСА

Извънредно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Редовно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2019

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Форми на КФН

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация съгласно чл. 7 на Регламент 596

Информация по Приложение 9 от Наредба 2

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Документи за ОСА

Извънредно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Редовно ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2018

Финансови отчети

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Трето тримесечие

междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 44 от Наредба 2

Форми на КФН

Документи за ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА

Архив 2017

Финансови отчети

Годишен отчет

Годишен доклад за дейността и финансов отчет

Четвърто тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл.33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми за КФН

Трето тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Второ тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Първо тримесечие

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Информация по чл. 33 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Документи за ОСА

Протокол от ОСА

Покана за ОСА

Материали за ОСА

Образец на пълномощно за ОСА