С един поглед

Брой земеделски производители, подсигурени със земя за обработване 441
За компанията Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT1
Земеделска земя Дружеството притежава 220 796 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната
Градска земя Дружеството притежава 51.5 дка в урегулирани поземлени имоти в София и 60.8 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране
Земна площ, отдадена под наем/аренда 169 305 дка

Сподели