С един поглед

Брой земеделски производители, подсигурени със земя за обработване 358
За компанията Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT1
Земеделска земя Дружеството притежава 179 896 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната
Земи в урбанизирани територии Дружеството притежава 60.8 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране
Земна площ, отдадена под наем/аренда 146 629 дка

Сподели