„АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ НАВЪРШВА 10 ГОДИНИ

30.01.2015

Дружеството започва продажбата на земеделска земя на разсрочено плащане

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ навършва 10 години. От създаването си досега компанията се утвърди като най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация, като в момента тя е 210 милиона лв. Дейността на дружеството е фокусирана само върху покупка, отдаване под наем/аренда и продажба на земя и предлага индиректна инвестиционна схема за акционерите си в добре диверсифициран портфейл от земеделски земи в над 1000 землища в страната. Успехът на компанията се дължи на добре изградената мрежа от агенти, които купуват, отдават под наем/аренда и продават земеделска земя.

 

Към днешна дата „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 220 000 дка, която го превръща в най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. В рамките на активното поземлено банкиране през годините компанията има общо купени 450 000 дка земеделска земя и 225 000 дка продадена. От създаването си досега дружеството има договори за наем и аренда с над 750 земеделски производители в 20 области на страната. Годишният ръст на средната рента на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ  варира от 12 до 21%, а събираемостта на рентата е близо 100%.

През своята 10-годишна история „Адванс Терафонд“ АДСИЦ инициира, съвместно с други инвеститори, над 20 комасационни проекта в България, като към днешна дата дружеството има 2 завършени проекта.

"За тези години успяхме да изградим представителства в 20 области в страната и станахме предпочитан партньор на земеделците при наемане на земя. От тази година вече ще можем да им предложим и да закупят от нас земя на разсрочено плащане, което е нова и уникална възможност за нашия пазар", съобщи изпълнителният директор на "Адванс Терафонд" АДСИЦ г-н Радослав Манолов.

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ се нарежда в топ 10 на най-активно търгуваните дружества на Българска Фондова Борса, в топ 2 по размер на изплатен дивидент за 2013, 2012 и 2011 и  в топ 10 за 2010 и 2009 г. Дружеството е включено във всички индекси на БФБ – SOFIX, BG40, BGREIT, BGTR30. „Адванс Терафонд“ е единственото дружество, което осигурява прозрачност за цените на пазара на земеделска земя чрез месечни бюлетини и тримесечни финансови отчети. Дружеството разпределя и над 99% от нетната си печалба всяка година.

През годините „Адванс Терафонд“ АДСИЦ участва активно в развитието на арендните отношения и регулирането на връзката „арендатор-арендодател“, както и в разрешаването на проблемите, касаещи земеделието в България. Това превърна дружеството в предпочитан партньор на земеделците.

Сподели