„АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА СИ С БЛИЗО 28% ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

02.05.2012

Реализираната печалба на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за първото тримесечие на 2012 г. е  5,26 млн. лв. спрямо 4,12 млн. лв. за същия период на 2011 г.

Към 31 март 2012 инвестиционните имоти на дружеството включват: земеделска земя с площ приблизително 290,037 декара на стойност 140,4 млн.лв., имоти в процес на регулация с площ приблизително 128 декара на стойност 12,3 млн.лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 3,09 млн.лв., или общо 155,8 млн.лв.

Към края на първото тримесечие на годината, за стопанската 2011-2012 година, ”Адванс Терафонд” АДСИЦ има сключени договори за наем и аренда на 234,213 декара, които съставляват 80.75 % от земите, закупени до момента. Реализираните приходи от аренда и наем в размер на близо 1,6 млн. лв. Средният размер на арендното/наемното плащане за стопанската година е в размер на 27,02 лв./дка. Кампанията за отдаване под наем и аренда e дo края на месец май 2012 година.

За сравнение, сключените към 31 март 2011 договори за аренда и наем, за изминалата стопанска 2010-2011 година, са за 250,398 декара земеделски земи и реализираните от тях приходи са в размер на близо 1,6 млн. лв. През 2011г. дружеството продаде близо 63 000 дка земеделски земи.

За първото тримесесечие на  2012 г. ”Адванс Терафонд” АДСИЦ реализира продажба на 12 512 дка земеделски земи при средна цена 914 лв./дка, като приходите от продажби към 31 март 2012 г. са в размер на 11,4 млн. лв.

Активите на дружеството са 218 млн. лв., а нетната стойност на активите за една акция е в размер на 2.30 лв., при текуща пазарна цена от 1.75 лв

Сподели