Близо 9% нараства печалбата на Адванс Терафонд АДСИЦ за второто тримесечие на 2012 година

20.07.2012

Реализираната печалба на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за второто тримесечие на 2012 г. е 11,3 млн. лв. спрямо 10,4 млн. лв. за същия период на 2011 г.

Към 30 юни 2012 инвестиционните имоти на дружеството включват: земеделска земя с площ приблизително 282,653 декара на стойност 137,2 млн. лв., имоти в процес на регулация с площ приблизително 128 декара на стойност 12,3 млн. лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 3,09 млн. лв., или общо 152,6 млн. лв.

Към края на второ тримесечие за стопанската 2011-2012 година, ”Адванс Терафонд” АДСИЦ има сключени договори за наем и аренда на приблизително 227,861 декара земеделски земи. Реализираните приходи от аренда и наем са в размер на 2,99 млн. лв.

За сравнение, сключените към 30 юни 2011 договори за аренда и наем, за изминалата стопанска 2010-2011 година, са за 246,719 декара земеделски земи и реализираните от тях приходи са в размер на 2,97 млн. лв.

За второто тримесесечие на  2012 г. ”Адванс Терафонд” АДСИЦ реализира продажба на 28 663 дка земеделски земи при средна цена 900 лв./дка,  като приходите от продажби към 30 юни 2012 г. са в размер на 25,8 млн.лв.

Активите на дружеството са 203 млн. лв., а нетната стойност на активите за една акция е в размер на 2.35 лв., при текуща пазарна цена от 1.889 лв.

На 20.06.2012г. ”Адванс Терафонд” АДСИЦ изплати дивидент на акционерите си за 2011г. в размер на 21 млн. лв.

Сподели