Ден на инвеститора - Адванс Терафонд АДСИЦ - 05 ноември 2014

20.10.2014

Ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ има удоволствието да покани акционерите на дружеството на "Ден на инвеститора", на който да се обсъдят резултатите от дейността на дружеството за трето тримесечие на 2014 година, да се даде информация за текущите тенденции на пазара за земя и за плановете за развитие на дружеството. "Денят на инвеститора" ще се проведе в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Златовръх 1, ет. 4 на 05 ноември 2014 година от 15:00 часа.

До 31 октомври 2014г. ще се извършва записването на желаещите да участват наinvesting@karoll.bg, като изрично трябва да се посочат три имена и телефон за връзка.

Сподели