ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ гласува брутен дивидент от 0.25 BGN за 2011 година

19.05.2012

Във връзка с т.3 на проведеното на 17.05.2012г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ бе взето решение за разпределяне на дивидент за 2011г. в размер на 0.25 лева. Плащането на дивидента на акционерите ще бъде извършено до края на месец юни 2012г.

Сподели