ПОКАНА до акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за среща с Ръководството на дружеството

05.11.2012

Уважаеми акционери,


Ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ има удоволствието да покани акционерите на Дружеството на среща, на която да се обсъдят резултатите от дейността на Дружеството за трето тримесечие на 2012г., да се даде информация за текущите тенденции на пазара за земя и за плановете за развитие на Дружеството. Срещата ще се проведе в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Златовръх 1, ет.4 на 20 ноември 2012 г. от 15.00 часа.


Молим предварително да заявите вашето присъствие до 16 ноември 2012г. на info@karoll.bg, като изрично посочите три имена и телефон за връзка.

 

С уважение:

Радослав Манолов

Изп. директор

Адванс Терафонд АДСИЦ

Сподели