ПОКАНА до акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за срещи с Ръководството на Дружеството

29.04.2011

Уважаеми акционери,


Ръководството на Адванс Терафонд АДСИЦ има удоволствието да покани акционерите на Дружеството на срещи, на които да се обсъдят резултатите от дейността на Дружеството за 2010г., да се даде информация за текущите тенденции на пазара за земя и за плановете за развитие на Дружеството през 2011г. Срещите ще се проведат в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Златовръх 1, ет.4. на 12 май и 19 май от 15.00 часа.


Моля, предварително да заявите вашето присъствие до 5 май на info@karoll.bg, като изрично посочите удобната за вас дата, три имена и телефон за връзка.

С уважение:Радослав МаноловИзп. директорАдванс Терафонд АДСИЦ

Сподели