Уведомление от Адванс Терафонд АДСИЦ

01.03.2021

През февруари 2021 г. Международната Финансова Корпорация (IFC) продаде своето дялово участие в Адванс Терафонд на Карол Финанс, обслужващото дружество на Фонда.

 

Адванс Терафонд беше информиран за извършената транзакция от двете страни по сделката и беше уверен от Карол Финанс, че дружеството не планира промени в съществуващата стратегия и управление на Фонда. Освен това Карол Финанс потвърди, че има пълно доверие във Фонда и бъдещите му перспективи и че Карол остава ангажиран както досега да предоставя пълната си подкрепа за управленския екип на Адванс Терафонд.