Уведомление от Карол Финанс

01.03.2021

През февруари 2021 г. Карол Финанс придоби дяловото участие на Международната Финансова Корпорация (IFC) в Адванс Терафонд – най-големия публично търгуван фонд за земеделска земя в България.

 

Карол Финанс е убеден в успешното развитие на Адванс Терафонд и бъдещите му перспективи и както досега остава изцяло ангажиран да предоставя пълна подкрепа за съществуващата стратегия на фонда и неговия управленски екип.