Поради технически причини Банка ДСК временно не може да изплаща дивиденти за 2017г.

31.07.2018

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

 

            С настоящото публично съобщение бихме искали да Ви уведомим, че, поради независещи от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ причини, е възникнал технически проблем в процедурата по изплащане на дивидент за 2017г. през системата на „Банка ДСК“ ЕАД на акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на „Централен депозитар“ АД (лични сметки).

 

            По информация от „Банка ДСК“ ЕАД става въпрос за технически проблем в тяхната електронна система.

 

Ръководството на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ реагира незабавно на създалата се ситуация и в резултат на инициираната официална кореспонденция с „Банка ДСК“ ЕАД получихме уверение от банката, че се работи по отстраняването на техническия проблем и той следва да бъде разрешен в кратки срокове, за което банката е поела ангажимент да ни уведоми своевременно.

 

            При нова информация и промяна в обстоятелствата, ръководството на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ ще съобщи отново публично. 

Сподели