Земя в урбанизирани територии

  • Портфейлът се състои от 60.8 дка земи в околностите на Враца, закупени с цел последващо урегулиране;

  • Парцелите са атрактивни от гледна точка на своята големина, местоположение и възможност за изграждане на търговски, индустриални или логистични центрове. Имотите са окрупнени и предназначени за продажба;

Сподели