Пет проекта на БАСЗЗ

Област Община Землище Декари на участниците в проектите
Шумен Шумен Друмево 5210.80
Бургас Средец Момина Църква 6863.30
Ямбол Елхово Раздел 4961.30
Шумен Смядово Смядово 5314.62
Хасково Свиленград Студена 6986.11
Общо - - 29336.12

Интегриран план за развитие на територията на с. Друмево

Зони на желанията за уедряване на земи на участниците в с. Друмево

Интегриран план за развитие на територията на гр. Смядово

Зони на желанията за уедряване на земи на участниците в гр. Смядово